מרד החליפים

פרק 17 – ספירלת השתיקה – המרד בגלובליסטים

FALSE POSITV – המרד בגלובליסטים פרק מס 17 – בשנים האחרונות אנו עדים יותר ויותר לתופעה של הבניית קונצנזוס מלאכותי אשר מקודם כנרטיב מרכזי עליו אין לערער. כפיית הקונצנזוס על הציבור הכללי כופה עליו בעצם הבניית מציאות מהונדסת ומדיר את כל הדעות שאינן בקונצנזוס מהשיח. תהליך זה יוצר ספירלות של שתיקה. בפרק הבא נלמד מהן ספירלות של שתיקה וכיצד אנו יכולים לקחת חלק פעיל בפירוק שלהן.

ספירלת השתיקה
המרד בגלובליסטים
דרוויש חליפה
המרד בגלובליסטים – ספירלת השתיקה

ספירלת השתיקה | דיון בחובות מדינה, תקרת החוב ומעבר

ספירלת השתיקה וההשלכות הכלכליות של החוב הלאומי

בפרק זה, אדם אטיאס, דרוויש חליפה ואורן אלבז מתמקדים בדיון על המצב הכלכלי של מדינות בעולם, במיוחד בקשר לנושא של תקרת החוב. הדיון מוביל אותנו להבנה של האתגרים והדילמות הכרוכים בניהול חובות מדינה, ההשלכות העולמיות שלהם והדרכים בהן מדינות ניסו להתמודד עם אלו.

הגענו לתקרה – ואז מה?

הדיון מתחיל בהסבר על מהי בכלל תקרת חוב, מדוע היא נוצרה ואיך היא משפיעה על המדיניות הכלכלית של מדינות רבות, במיוחד ארצות הברית. בפרק מתוארת המחזוריות של הגעה לתקרת החוב והעלאתה, ואת המשמעות הכלכלית והפוליטית של כל צעד כזה.

פשיטת רגל מדינית – תסריט כואב

מתואר תרחיש שבו מדינה מגיעה למצב של פושטת רגל, ואיך זה עשוי להתרחש. הדיון נכנס לעומק ההשלכות העולמיות של חדלות פירעון של מדינות גדולות וההשפעה על האמון הגלובלי במטבעות ובאגרות חוב.

המרד בגלובליסטים
ספירלת השתיקה

מכורים להדפסת כסף – הדרך ללא מוצא?

הפרק מסביר כיצד מדינות נוטות להפוך לתלויות בהדפסת כסף כפתרון לבעיות כלכליות, ומדוע זהו נתיב מסוכן. בפרק הזה של המרד בגלובליסטים סוקרים את התוצאות של תלות זו ומציעים פרספקטיבה קריטית על הדרך בה מדינות מנהלות את כלכלתן.

פרק זה בפודקאסט מציג דיון עמוק ומגוון על נושאים כלכליים חשובים, מנקודת מבט פוליטית וכלכלית. השיחה עולה מעבר למספרים ונתונים, לכדי ביקורת חברתית והשלכות עמוקות על עתיד הכלכלה העולמית. בפרק מובילים את המאזינים להבין את המורכבות של הנושאים ואת הדרך שבה הכלכלה הגלובלית עשויה להשתנות בעתיד.

לפרקים נוספים במרד החליפים לחצו כאן.

חליפה סלח חליפה

המרד בגלובליסטים ספירלת השתיקה

תוכן עניינים

המרד בגלובליסטים ספירלת השתיקה
דילוג לתוכן